Metanolinsprutning


En tank för vatten/metanol och en pump monterade intill originalverktygen i bagaget.


Har satt en MAP-sensor i motorrummet som skickar en 0-5V signal till denna lilla box. Den skickar i sin tur ut en PWM signal för att varvtalsstyra insprutningspumpen.

En injektor monterad på röret mellan turbon och insuget. Mängden vatten/metanol som sprutas in regleras mot laddtrycket och kyler laddluften.

När blandningen förångas i förbränningsrummet absorberas en massa värme samtidigt som det expanderar vid förångning. Detta sänker avgastemperaturen och samtidigt hjälper expansionen till att öka förbränningstrycket.
Tillägget av metanol förbränns och hjälper till med en effektivare förbränning av dieseln.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *