Wirestyrning

Detta ska bli ett wirehjul till styrningen.Jag har valt att använda en wirekonstruktion för att få en helt glappfri styrning, i stället för den traditionella teleflexstyrningen som kan vara ganska så glapp.

Många wirehjul blir det. De två små och den stora är till styrningen och de andra ska vara till höjdjusteringen av jetmunstycket.
Basformen på hjulen är vattenskuren och sedan är de svarvade och frästa till rätt form.

I denna konsoll kommer spaken för höjdjusteringen av jetmunstycket samt backspaken att sitta.

Den här ska sitta bak i båten och styra vinkeln på jetmunstycket via ett stag genom aktern.

Även denna styr jetmunstycket via ett stag genom aktern, fast den här är till styrningen.

Spakställ och rattstång


Spakställ. Den korta spaken är fram/back/neutral och den långa är till vinklingen av jetmunstycket i höjdled.

Här ska det kopplas på tre olika wirar, två på ”hjulet” och en ”push-pull” wire på armen.

Rattstång. Det kommer sitta en styrwire på varje hjul, altså en för höger och en för vänster. I andra änden har jag svarvat en kona och satt dit en kil för rattnavet.

Båtvagn

Nu är det hög tid att fixa något att flytta runt båten på. En gammal rostig Saab bakaxel med två nödhjul får sätta livet till och bli båtkärra.

Axeln behövde breddas 200mm för att passa till båten.

Färdigsvetsad med alla hjul och rullar anpassade till båten. Den sista biten av dragstången går att ta bort för att kunna få in kärran i garaget.

Efter slipning och målning ser den riktigt vettig ut.

Båten ute i dagsljus för första gången på länge.